youth

youth /juːθ/ n. tuổi trẻ; tuổi xuân
# She regrets spending her youth travelling; not studying.

youth

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "youth"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Thiên Hades
Guest

BẠN THân sẽ luôn là thứ thử quan trọng của Tuổi Trẻ kể cả khi già

Nguyễn Như Cương
Guest
Nguyễn Như Cương

ZUES(youth) có thể ban cho người khác TUỔI TRẺ.

hellodreams
Guest

@ you th = you thả ga chơi thì đánh rơi tuổi trẻ => youth= tuổi trẻ

# my youth is very noisy

wpDiscuz