you

you /ju:/ pron. bạn; các bạn; anh; các anh; ông;…
# You are very kind. 

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "you"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Hà Nam
Guest

@ các bạn không nên du ( /ju:/) côn như vậy # I love you

Bích Stubborn's
Guest

you are my friends

mini bibi
Guest

# You are the best ! 

duyenng
Guest

you know you are perfect because of yourself.

wpDiscuz