written examination

written examination /ˈrɪtn ɪgˌzamɪˈneɪʃ(ə)n/ n. kỳ thi viết
# The final written examination will be very hard. 

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz