worth

worth adj. /wɜrθ/ đáng giá; có giá trị

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "worth"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
xuanphuc
Guest

worth 
wao thât giá trị
 word worth work guốt gua guộc từ giá trị công việc :D

Nguyễn Dật
Guest

một con cua ( wor ) thở ( th ) bằng mắt thật đáng giá

theringofhell
Guest

@worth gai nhọn(W) hay(or) Tâm Hồn có giá trị? Với cây sương rồng thì gai nhọn có vẻ có giá trị. Còn bạn? Gai nhọn (W) hay Tâm Hồn?

Just let me know when i worth the money.

Phu Quach
Guest

Worth = work + th —> khi “làm việc”(work) thì(th) thứ “có giá trị” nhất chính là sức lao động.

wpDiscuz