WorkForce

/ˈwɜ:kfɔ:s/ (n) lực lượng lao động

workforce
@ work = làm việc; force = lực lượng > workforce = lực lượng lao động, chuẩn như con nhộng ^^!
@ làm việc (work) cho (for) chị em (ce), lực lượng lao động nam này thật nhiệt tình ^^!
# The majority of factories in the region have a workforce of 50 to 100 people.

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "WorkForce"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Vy Anh Hoàng
Guest

workforce.

làm việc xong(work) thì đi ăn phở (fo) rau nhé chị em(ce), chúng là là lực lượng lđ nhiệt tình quá!

trunglevan89
Guest

Làm guốc (work) xong ném vào chiếc xe for cho (for) chị em (ce), lực lượng lao động nhiệt tình và hăng say nhất. Mấy chiếc guốc này đúng là làm chỉ dành cho (for) chị em (ce) mà thôi.

wpDiscuz