worker

worker n. /’wə:kə/ người lao động

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "worker"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Thảo Glass
Guest

quốc(wo) rồi cày(k) e rằng(r) sắp trở thành người lao động

Trong Phamduc
Guest

đọc giống guốc ker-CÔNG NHÂN đi GUỐC làm việc KER mà không được

wpDiscuz