page

page n. (abbr. p) /peidʒ/ trang (sách)
Blank_page_intentionally_end_of_book

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "page"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Le Hamming
Guest

Tranh sách của mày bị Pết rồi kìa 

Phu Quach
Guest

Page = p age —-> phải(p) bỏ ra rất nhiều tiền để mua những “trang” sách cổ hàng trăm năm tuổi(age).

wpDiscuz