wooden

wooden adj. /´wudən/ làm bằng gỗ

wooden

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "wooden"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Akashi Satoro
Guest

@ thằng ‘GÙ’ đú ‘ĐỞN’ với những đồ đạc LÀM BẰNG GỖ

#I have a WOODEN doll

Kim Anh
Guest

Woody (trong Toy Story ) đang đi thì bị con một con én, “bạn ý” hét lên :”chết rồi, thế là đi tong con mắt (bằng) gỗ mới phẫu thuật về. ^^

# My mother bought me a new wooden table after I first went to school.

 

 

Kim Anh
Guest

wpDiscuz