wisdom

wisdom /ˈwɪzdəm/ n. trí khôn; trí tuệ
# Before I went off to university; my father gave me a few words of wisdom.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "wisdom"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
leminhdai
Guest

Quỳ(wis) xuống ta đấm(dom) vào đầu cho 1 phát là sẽ có trí khôn ngay hahaha!!!

wpDiscuz