wind (sth) up

wind (sth) up: kết thúc (công việc làm ăn, tổ chức, … )

 

 

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz