Will

/wɪl/ (n) ý chí

will
@ Will = W-ind + ill > vừa mới ra gió (Wind) đã ốm (ill) rồi, ý chí kém quá!
# From an early age she had a very strong will.
# If you’re willing to fly (v: sẵn sàng làm gì) at night, you can get a much cheaper ticket.

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "Will"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
An test
Guest

W L L = quyết là làm! => ý chí!

Nguyễn Hà Nam
Guest

cỏ dại(WiLd) dù bị phun thuốc nhưng với ý chí của chúng,chúng sẽ  Lan ra khắp sân trường mất

wpDiscuz