WiLDLiFe

WiLDLiFe /ˈwaɪldlaɪf/ (n) động vật hoang dã

wildlife

@ W LD Life ~ V V L D LiFe > Vi Vu Lượn Đồi Liền Phê! cuộc sống hoang dã thích thật!
#It’s a famous documentary on Peruvian wildlife.

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "WiLDLiFe"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Sương Ban Mai
Guest

#There are not enough wildlife habitat reserves.

Anny Hồng Thắm
Guest

wildlife :

VV iD Life.

Vẽ vời Đời sống (life) hoang dã thật là fê

 

wpDiscuz