wild

wild /waɪld/ a. hoang dã

wild
# Do you like wild nature?

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "wild"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ngay Và Luôn
Guest

@Câu trộm Wifi(wi) mà bị bắt Lao(l) Động(d) như động vật < hoang dã > T T
#I like wild nature!!!

Long Nguyễn
Guest

@trong thế giới động vật hoang dã tất cả loài vật đều phải WÌ Lạy Dưới chúa sơn lâm.

Thiên Hades
Guest

@ wi = wỉ, ld= lao động>Trong thế giớ HOANG DÃ kễ cả con WỈ cũng phải Lao Động

NgoHongNhung
Guest

@WIL..: Hoàng tử WILiam nhìn thật Hoang dã

#In His eyes have little wild

lephuong
Guest

He looks very wild

wpDiscuz