width

width n. /wɪdθ; wɪtθ/ tính chất rộng; bề rộng
tải xuống

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "width"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
UP Rich
Guest

quỉ(wi) trong giai đoạn dậy(d) thì(thi) nổi hứng phá hoại diện rộng

wpDiscuz