wide

wide adj. /waid/ rộng; rộng lớn

wide

# Tom is like that wide river . He thinks it will have many fishs .

@ WIfi giá DẺ  phất đi cả vùng RỘNG LỚN nên rất được ưa chuộng :))

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "wide"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Wide = wifi + de –> wifi(wi) là mạng “rộng lớn” và dễ(de) sử dụng.

wpDiscuz