WholeSale

/ˈhəʊlseɪl/ (n) bán buôn

wholesale
@ whole = cả, toàn bộ; sale = bán > wholesale = bán buôn, chuẩn không buồn chỉnh :D
@ có ai (who) có tiền lẻ (le) không? bán (sale) cho tôi, để tôi đi bán buôn (wholesale)
# We only sell wholesale, not to the public.

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "WholeSale"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Vy Anh Hoàng
Guest

Tất cả (whole)các nhà bán buôn đột ngột giảm giá (sale) nếu không phá sản mất.

UP Rich
Guest

ai(who) bán lẻ(le) nhiều sẽ thành bán(sale) buôn

wpDiscuz