who

who /hu:/ pron. ai
# Who is this?.

who

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "who"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Sống Khát Vọng
Guest

who -> Hu.
Em: Hu…Hu. :p
Chị: Ai bắt nạt em vậy? ^^

Long Nguyễn
Guest

Hô Hô(who) ai bắt nạt em ư. chính là ta đây :p

Long Nguyễn
Guest

who help you when you need.

NgoHongNhung
Guest

@ W…HO: Vợ tôi(my Wife) cũng HO hào cổ vũ bóng đá như Ai! ^ ^

#Who is the most impotant with me!

Thành Nguyễn
Guest

“Ai” làm ở Tổ chức Y tế thế giới<who>

wpDiscuz