whatever

whatever det.; pron. /wɔt´evə/ bất cứ thứ gì; bất kể thứ gì

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "whatever"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
quyquang
Guest

@whatever ~ what(cái gì) + everest>> bất cứ thứ gì ở đình everest nếu đem về được đều là những vật rất quý giá

wpDiscuz