WeST

west  /west/ : hướng tây

We S T ~ Ghé Sang Tây Trúc

@ Ghé Sang Tây Trúc thỉnh kinh !

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "WeST"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
TuTi Hi
Guest

@ chúng tôi(we) Sang TÂY(t) trúc thỉnh kinh

lephuong
Guest

WEST = WE + ST = Chúng tôi + sưu tầm. => CHÚNG TÔI đi về hướng TÂY để Sưu Tầm những con bài TÂY.

Ái Xuân
Guest

# The sun rises in the east and sets in the west ^^

Ái Xuân
Guest

# The sun has set in the WEST
Everyone’s surprised at this
Looks one another dazedly and asks
‘Should we get up or still sleep ?’

“Mặt trời mới mọc ở đằng… tây
Thiên hạ ngạc nhiên chuyện lạ này
Ngơ ngác nhìn nhau và tự hỏi :
“Thức dậy hay là ngủ nữa đây ?!?” – Puskin

wpDiscuz