weightless

weightless /ˈweɪtləs/ a. không trọng lượng
# The experiment was carried out in weightless conditions.
weightless

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "weightless"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
lequochau0303
Guest

Anh ta nặng(weight) 0 kg-con trai(t) gì mà lé(le) sanh sao(SS)-Cứ như KHông Trọng lượng zậy

hoanquason
Guest

Vừa nặng (weight) vừa les (less) => chẳng có tí sức nặng, hấp dẫn gì >.<

wpDiscuz