weight lifter

weight lifter /ˈweɪt lɪftə(r)/ n. vận động viên cử tạ
# He is a weight lifter. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "weight lifter"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
lephuong
Guest

WEIGHT LIFTER = WEIGHT + LIFTER = VẬT NẶNG + NGƯỜI NÂNG LÊN. = VẬN ĐỘNG VIÊN CỬ TẠ!^^

wpDiscuz