web

web /web/ n. mạng nhện
# There is a big web in this room.

Comment ý tưởng của bạn...

6 Comments on "web"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
TuTi Hi
Guest

@chúng tôi (we) là Bạn trên một trang Mạng

TuTi Hi
Guest

@chúng tôi(we) là Bạn trên một trang MẠNG

Long Nguyễn
Guest

các trang WEB bây giờ nhiều như mạng nhện

NgoHongNhung
Guest

@WEB: Trang WEB này đã có phim người Nhện

#This web is very beautiful!

lequochau0303
Guest

Wê(we) sệ bắt(b) con ghệ zô mùng-à ko zô cái màn Nhện

huephamhp98
Guest

chúng tôi (WE) bị (B) dính vào mạng nhện của người nhện

 

wpDiscuz