Weather FOREcast

/ˈweðər ˈfɔ:kɑ:st/(n)Dự báo thời tiết
2011-ford-explorer-sand-sculpture
@ Weather là thời tiết, từ này chắc chúng ta quá quen rồi
ForeCast là dự đoán, làm sao nhớ ta?
Fore – ForD ( xe forD), Cast- cát ( đánh máy cast = cát và đọc cũng na ná)
=> các chuyên gia dự đoán rằng các chiếc xe của hãng ForD sắp tới sẽ chạy được trên Cát
#Farmers usually watch the weather forecast to prepare for farming work. 

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz