wealth

wealth n. /welθ/ sự giàu có; sự giàu sang

self-made-millionaires-wealthy-people-financial-freedom-800x800

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "wealth"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Hà Nam
Guest

sự giàu có được tạo nên bởi các yếu tố

Work:việc bạn làm

EAt:cái bạn ăn hàng ngày

Learn:cái bạn học

THink: suy nghĩ của bạn

Xuan Hoa
Guest

có health thì sẽ có wealth:

DINH HUU KHANH
Guest

Chúng ta tất cả đều là thể loại có tiền và giàu có

wpDiscuz