weak

weak /wi:k/ a. yếu
# My grandmother is quite weak now. 

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "weak"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
caothai
Guest

chúng tôi (we) bị ốm (ho=ak..ắc  …xì)… nên ai cũng yếu hết.

O'star Lee
Guest

@we_a_k: chúng tôi ăn không nhiều cơm nên yếu lắm không chạy được đâu

O'star Lee
Guest

# you look weak after you just run 3 kilometers

Trí Nguyễn
Guest

@ yếu gì yếu dữ vậy quỉ (we) à (ak) !!!

wpDiscuz