warranty

Warranty (n) /ˈwɔːrənti/: sự bảo hành
@ Chiến tranh (War) rồi, chạy (ran) nhanh lên tý (TY) đi coi, mạng sống không được bảo hành lâu đâu!

ExtendedWarranty# This product comes with a two-year warranty.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "warranty"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
satthu9x
Guest

warranty = qua rán tý . xem lò nướng có rán được con chuột không mới được  bảo hành../rán xong tặng cái lò nướng cho công ti luôn khakha..

wpDiscuz