warm

warm /wɔːrm/ a. ấm; ấm áp
warm

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "warm"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Doremon HT
Guest

warm: go-mờ:  (go) một (mờ) cái gối nước thật ấm áp. :). warm: ấm áp

Long Nguyễn
Guest

bên này ấm lắm nè, tôi WA Rồi Mà :)

lequochau0303
Guest

Wa-qa rồi(r) mùa đông(d) Ấp áp bùn

Sống Khát Vọng
Guest

It is warm in the spring. :))

Sống Khát Vọng
Guest

Quả (war) mít (m) có nhiều vào mùa xuân ấm áp. :v :v :v 

wpDiscuz