war

war n. /wɔ:/ chiến tranh

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "war"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Guest

@chiến tranh WA Rồi hòa bình sẽ lại trở về

Kim Anh
Guest

vui vẻ (VV = W) ăn(A) quả rắm(R) này đi không là sẽ xảy ra chiến tranh lớn đấy!!!

# War does not determine who is right – only who is left. ( by Bertrand Russel)

Vi Dang
Guest

# WAR of words is so unhelpful

wpDiscuz