VuLNeRaBLe

VuLNeRaBLe /ˈvʌlnərəbl ̩/ (a) dễ bị tổn thương

vulnerable
@ V L N R BL > Vỡ Lòng Nó Rồi! Buồn Lắm! đã bảo rồi mà, dễ bị tổn thương lắm, trứng này sao ăn được ^^!
# Tourists are more vulnerable to attack, because they do not know which areas of the city to avoid.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "VuLNeRaBLe"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phạm Tấn Tài
Guest

Vũ Nữ dả ( ra) bộ ( ble) TỔN THƯƠNG ! ^^

wpDiscuz