VuLNeRaBiLiTy

VuLNeRaBiLiTy /ˌvʌlnərəˈbɪlɪti/ (n) tính chất dễ bị tổn thương

nat_turtles_002
@ V L N R B L T > Anh : đến tuổi Vút Lên Như Rồng mà còn Bón Lắm Thế, sao mà lớn được; Em : nhưng mà nó còn yếu lắm, dễ tổn thương mà ^^!
# He was intensely aware of his own vulnerability.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "VuLNeRaBiLiTy"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hieu Si
Guest

Vợ nó (vulner) có khả năng (ability) có tính chất dễ bị tổn thương

wpDiscuz