vs (= versus)

vs (= versus) /ˈvəːsəs/ prep. chống lại; đấu với
# Today there is a Manchester versus Liverpool match. 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "vs (= versus)"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Luc Binh
Guest

@ Versus ~ Vơ sụt:  VỢ SỤT sùi khóc khi võ miệng CHỐNG LẠI chồng nhưng thất bại. ^_^

Luc Binh
Guest

# Pepsi Vs Coca: an endless match. :3

wpDiscuz