volleyball

volleyball /ˈvɔːlibɔːl/ n. bóng chuyền
# My sister is interested in volleyball. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "volleyball"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
heomaptapbay
Guest

volleyball -> vồ lấy ball -> vồ lấy bóng

BÓNG CHUYỀN là môn thể thao mà người chơi phải vồ lấy bóng trước khi bóng rơi xuống sàn

wpDiscuz