video game

video game /ˈvɪdiəʊ geim/ n. phr. trò chơi điện tử

download
# Do you like video games?

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz