victim

victim /ˈvɪktɪm/ n. nạn nhân

victim
# He was a victim of the accident yesterday.

Comment ý tưởng của bạn...

6 Comments on "victim"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Akashi Satoro
Guest

NẠN NHÂN của nạn fa, VÌK.hông có gấu => TIM đau

Long Nguyễn
Guest

NẠN NHÂN của lần này là một người đàn ông đã vứt(vic) TIM mình ra khỏi cơ thể

nguyentanloc
Guest

một vĩ(vi) nhân đã nói câu(c): khi hai con tim (tim) gặp nhau thì họ sẽ không còn là “nạn nhân” của FA nữa

Bồ Công Anh
Guest

Vân Tay do hung thủ để lại trên người “nạn nhân” đã giúp vụ án được sáng tỏ

Toàn
Guest

@ VÌ Chia Tay nên TIM tôi rất đâu – tôi là NẠN NHÂN của cô gái đó.

Lê Tấn Hoàng Chương
Guest
Lê Tấn Hoàng Chương

@ Nạn nhân chết do ăn vịt tím ( victim ) . 

wpDiscuz