VICioUS

Vicious [‘vi∫əs] : xấu xa , hằn học

@ Người tù (vic) xấu xa bị thiếu Iot và căn bệnh đang ấm Ủ trong cơ thể ảnh hưởng tới Sự sống.

# That vicious prisoner has various nickname, such as “The Vic”, “The Bad” ^^!

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "VICioUS"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hieu Si
Guest

Ba: sao con ko đi học? 
con: vì sợ [‘vi∫əs] bạn xấu đánh con.

Nguyệt Ánh
Guest

VÌ CỊ ta Xấu Xa, hay Hằn Học nên (nÓ) U Sợ ả ả? => VICIOUS: xấu xa, hằn học ^-^

Xuan Hoa
Guest

‘vi∫əs: việc chó gì pải HẰN HỌC với nó

nguyen thi thu trang
Guest

VI cua CI ay O phai cua Chung ta(us)

DINH HUU KHANH
Guest

@ Vì chị ăn ớt nên hay hằn học với mọi người.

wpDiscuz