used

used adj. /ju:st/ đã dùng; đã sử dụng

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "used"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
minuteminor
Guest

used => SD => chiếc máy này đã qua SỬ DỤNG

Phạm Thu Uyên
Guest

# this smart phone is used 

wpDiscuz