up

up adv.; prep. /Λp/ ở trên; lên trên; lên

arrow-clip-art-258490

 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "up"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Guest

@bị lũ bạn (úp) cả chậu nước lên đầu

wpDiscuz