universal

universal  /ˌjuːnɪˈvɜːsəl/ a thuộc/ có tính toàn cầu

hqdefault
# Illiteracy is a universal issue.

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "universal"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
DINH HUU KHANH
Guest

@ các bạn (u) ni đi vớt sò (sal) ở khắp thế giới về để triển lãm.

ThuPhuong2210
Guest

@ Trường đại học (univer~university) dạy son (sol) môi mang tính toàn cầu

wpDiscuz