unfriendly

unfriendly adj. /ʌn´frendli/ không thân thiện; không có thiện cảm

discourage

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "unfriendly"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
hoctran
Guest

@unfriendly~ un(không) + friendly(thân thiện) > không thân thiện

#the man who is unfriendly is a police.

wpDiscuz