uncontrolled

uncontrolled adj. /’ʌnkən’trould/ không bị điều khiển; không bị kiểm tra; không bị hạn chế

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "uncontrolled"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Quý
Guest

control:điều khiển
 an điều khiển là khong bao gio khiển dc nữa.

wpDiscuz