unable

unable adj. /’ʌn’eibl/ không thể; không có năng lực; không có tài

unable

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz