umbrella

umbrella n. /ʌm’brelə/ ô; dù
umbrella

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "umbrella"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Quý
Guest

úm ba rá là la(U B R L A) biến thành cái dù ú ù ù!

nguyễn Chinh
Guest

ẳm bé ra và cầm cái dù tới

Trong Phamduc
Guest

@ đổ ùm(um) 1 cái là cái áo ngực(bra-bre) lóng lánh(lla) sẽ ướt hết nếu không có DÙ che.

Lê Tấn Hoàng Chương
Guest
Lê Tấn Hoàng Chương

@ Um bre la = Ùm bre la .
>>> Mưa cái ùm phải lên và la khi cần mua dù gấp.

wpDiscuz