TyPiST

/’taipist/ người đánh máy,kiêm tốc kí

Từng Phút Soi Tin (tưởng tượng)

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "TyPiST"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Xuan Hoa
Guest

T P ST: tôi pải soạn thảo gấp nên tìm người đánh máy 

Long Nguyễn
Guest

@TôY PhảI Sống Thế nào khi vừa là người đánh máy, vừa kiêm tốc kí đây

wpDiscuz