typically

typically adv. /´tipikəlli/ điển hình; tiêu biểu

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "typically"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Thảo Đào
Guest

một típ(ty) thuốc đánh răng là tiêu biểu cho vệ sinh răng miệng với những hạt Ca nhỏ li(ly)  ti như hòn bi(pi), do đó tôi lúc nào cũng : e thích đánh răng cơ(cal)

yutu1994
Guest

@ T-P-C-L : Trà và Pháo điển hình, tiêu biểu cho nước Cao Ly

Phu Quach
Guest

typically = t p c l = nước javen có thành(t) phần(p) ” tiêu biểu ” là clo(c l)

Nguyễn Hạnh
Guest

Topic (typic) tiêu biểu hôm nay là tất cả (all) đàn ông yêu(y) nhau

nguyentanloc
Guest

hoạt động ” điển hình” nhất của thành phố (t-p) là cào (ca) ly (lly)    trên mặt đường

wpDiscuz