TyPiCal

TyPiCaL /ˈtɪpɪkəl/ (a) điển hình, đặc thù


@ T P C L : Thảm Phải Có Lông, thì đi mới êm, đó là đặc thù rồi!
@ T P C L : Tấm Phải Có Lòng, đó là đặc thù của “Tấm Lòng” ^^!

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "TyPiCal"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
nguyendk
Guest

Tình Phải Có Lý, đó là đặc thù của pháp luật!

Doc Duoc
Guest

TYêu PỊ gọi( CALL) là tình cảm đặc thù nhất của con người

Nguyễn Hà Nam
Guest

thể loại (TYPe) máy bay điển hình của tổ chức ICao (International Civil Aviation Organization) tất cả (ALl) đều đỗ ở sân bay này

Hoài Lê
Guest

Typical of laziness is not homework.

wpDiscuz