TyPhoon

/tʌɪˈfuːn/ (n) bão nhiệt đới

typhoon
@ Tý Phun: thằng Tý có khả năng Phun ra bão (còn kinh hơn “chém gió)
# Such a terrible typhoon is spreading over the country.

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "TyPhoon"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Vicky Pham
Guest

Ty=tình yêu => tình yêu phun trào như bão tố :3

lequochau0303
Guest

nhóc Tý(ty) gọi điện(phoon gần giống phone) cho mẹ là có bão tới

 

Thành Nguyễn
Guest

Thằng Tý<ty> ăn phở<pho> trên<on> cơn “bão nhiệt  đới”.

Ái Xuân
Guest

# ‘Typhoon’ is called ‘hurricane’ in America.

DINH HUU KHANH
Guest

@ tai phôn(phone) quấn vào nhau tạo thành bão nhiệt đới.

wpDiscuz