turn off

turn off /tɜːn ɔ:f/ v. tắt (tắt đèn; tivi; đài;…)
# Turn off the light before going out. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "turn off"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Hà Nam
Guest

ban đêm tắt điện nhà tù( tur) nghe (n) toàn tiếng ếch ộp( off)

wpDiscuz