TRUE

TRUE /tru:/ a. đúng; thật
# Is it a true story?
right

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "TRUE"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Le Hamming
Guest

True(Chui):Đúng thật,To thế này Chui vào gầm ghế sao được

Vo Hoang An
Guest

Tiếng Tru(tru:) của loài sói vài nữa đêm Đúng là rất đáng sợ!!!

Hoàng Anh
Guest

@ thay vì nói yes như bình thường thì mày tru (true) như sói người ta cũng biết mày nói đúng á!

wpDiscuz