TruAnt

TruAnt  /‘tru:ənt/ (n): đứa trốn học, người lơ là trách nhiệm; (v): trốn học, lẩn tránh; (adj): trốn tránh, lơ đễnh, chểnh mảng…

 

 

@ Học mệt quá, phải TRÚ ẨN để trốn học thôi!!! :D

(Khuyến cáo, chỉ nên thực hiện khi có giấy phép của phụ huynh/giáo viên hoặc lúc nào không đi học ^.^)

# “Hey, let’s play truants!” – he whispered, seemed like he didn’t want anyone else to hear what he said…. O.o

 

 

 

 

 

 

^.^

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "TruAnt"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
hieusi
Guest

chú kiến trốn học kìa
 

Văn Trúc Huỳnh
Guest

uống dầu ăn “trường an” (truant) sẽ trốn học đều ran.

nguyen thi thu trang
Guest

@ Cách Trú ẩn (TRUANT) an toàn là TRỐN HỌC đấy!

nguyen thi thu trang
Guest

# I am going to truant….

wpDiscuz