TroPiCal

TroPiCal /ˈtrɒpɪkəl/ (a) thuộc nhiệt đới

tropical
@ tro (trố) + pi (pị, bị) + cal (còi) > mấy nhóc gần vùng nhiệt đới rất dễ nhận dạng, mắt trố (tro) và bị (pi) còi (cal) dơ xương.
# I’m not used to a tropical climate.

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "TroPiCal"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phạm Tấn Tài
Guest

@Tro, Pi- BI, Cal- Cá: Ai mà tới vùng NHIỆT ĐỚI thì sẽ đen như TRO và không còn tròn như viên BI, có khi gầy như con CÁ vậy!

Nguyễn Hà Nam
Guest

TRO bụi núi lửa Phun ở miền nhiệt đới đã làm máy bay của ICao (International Civil Aviation Organization) không cất cánh được và đỗ tất cả (ALl) ở đây

Hoài Lê
Guest

Vietnam has many tropical forest.

wpDiscuz